shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0717.861.465
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 december 2021
Begindatum:9 januari 2019
Naam:DOMLO
Naam in het Nederlands, sinds 9 januari 2019
Adres van de zetel: Rue Gabrielle Chatelain(VD) 59 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 1 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 9 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bortolini ,  Clara  Sinds 1 juli 2019
Zaakvoerder (2) Wilmet ,  Logan  Sinds 9 januari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 februari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 9 januari 2019
BTW 2008  49.320  -  Exploitatie van taxi's
Sinds 9 januari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  53.200 -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 maart 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug