shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.353.582
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 januari 2019
Begindatum:24 januari 2019
Naam:OLIVIER MAGER CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 24 januari 2019
Adres van de zetel: Grand Bosi 2 Stratenplan
4831 Limbourg
Sinds 24 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Mager ,  Olivier  Sinds 24 januari 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 februari 2019
 
Ruwbouw
Sinds 7 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 december 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 24 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 februari 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 7 februari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 februari 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 24 januari 2019
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 24 januari 2019
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 24 januari 2019
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 24 januari 2019
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 24 januari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 9 december 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug