shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.355.364
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 januari 2019
Begindatum:24 januari 2019
Naam:Le Shime de l'Immobilier
Naam in het Frans, sinds 24 januari 2019
Adres van de zetel: Rue des Tilleuls 2 Stratenplan  bus B
5330 Assesse
Sinds 24 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 24 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Leshime ,  Suzanne  Sinds 24 januari 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 24 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 februari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 5 februari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug