shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.405.151
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 januari 2019
Begindatum:25 januari 2019
Naam:WC LOC Belgique
Naam in het Frans, sinds 25 januari 2019
Adres van de zetel: Rue du Parc Industriel 10 Stratenplan
4540 Amay
Sinds 25 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0718.744.759   Sinds 30 september 2020
Vaste vertegenwoordiger MONTAGNE ,  Hervé  (0718.744.759)   Sinds 25 januari 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 maart 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 25 januari 2019
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 25 januari 2019
BTW 2008  77.394  -  Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie
Sinds 25 januari 2019
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 25 januari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  77.394 -  Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie
Sinds 15 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

0456.104.985 (M.G.H.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 september 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug