shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.500.468
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 juni 2023
Begindatum:28 januari 2019
Naam:FOR LADYS
Naam in het Frans, sinds 28 januari 2019
Adres van de zetel: Rue du Wérixhet 18
4620 Fléron
Sinds 28 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Arradi ,  Riad  Sinds 1 maart 2019
Zaakvoerder (2) Sterkendries ,  Audrey  Sinds 28 januari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bisinella ,  Yves  Sinds 30 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 1 maart 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 april 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 11 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 maart 2019
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 1 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 11 februari 2019
Btw 2008  47.820  -  Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
Sinds 11 februari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.716 -  Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
Sinds 4 april 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug