shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.674.573
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 september 2021
Begindatum:31 januari 2019
Naam:ALSEROMA
Naam in het Frans, sinds 31 januari 2019
Adres van de zetel: Rue du Pot-d'Or 41 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 3 december 2020

Doorgehaald adres sinds 16 april 2021(1)
Telefoonnummer:
+32491954470 Sinds 31 januari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
info@alseroma.be Sinds 31 januari 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 31 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Remiz ,  Andrei  Sinds 3 december 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Dewandre ,  Caroline  Sinds 20 september 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ramquet ,  Pierre  Sinds 20 september 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 24 juli 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2019
 
Kapper/ kapster
Sinds 5 maart 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 maart 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid kapper/kapster
Sinds 15 maart 2019
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 24 juli 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.230  -  Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
Sinds 31 januari 2019
Btw 2008  96.021  -  Haarverzorging
Sinds 31 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug