shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.700.804
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 2019
Begindatum:1 februari 2019
Naam:E.F.E. 03
Naam in het Frans, sinds 1 februari 2019
Adres van de zetel: Rue du Commerce 36 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 1 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 1 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vennoot of lid Korsulu ,  Ozgur  Sinds 14 maart 2019
Vennoot of lid Özçal ,  Sükrü  Sinds 1 februari 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 juni 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 februari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 februari 2019
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 februari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 15 juni 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug