shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.736.040
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 2019
Begindatum:1 februari 2019
Naam:SWEET CUBERDONS
Naam in het Frans, sinds 1 februari 2019
Adres van de zetel: Rue du Têris 56 Stratenplan
4100 Seraing
Sinds 1 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Putmans ,  Yves  (0548.903.994)   Sinds 1 februari 2019
Vaste vertegenwoordiger Saulnier ,  David  (0894.272.001)   Sinds 1 februari 2019
Zaakvoerder (2)0548.903.994   Sinds 1 februari 2019
Zaakvoerder (2)0894.272.001   Sinds 1 februari 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 februari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 februari 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  10.820  -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 februari 2019
BTW 2008  46.360  -  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 februari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  10.820 -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 2 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug