shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.740.988
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 februari 2019
Begindatum:3 februari 2019
Naam:BK-Vision
Naam in het Frans, sinds 3 februari 2019
Afkorting: BKV
Naam in het Frans, sinds 3 februari 2019
Commerciële Naam:BK-Vision
Naam in het Frans, sinds 3 februari 2019
Adres van de zetel: Rue Trixhay 69 Stratenplan  bus 31
4420 Saint-Nicolas
Sinds 3 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 3 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Kitete Kambi ,  Poupon  Sinds 3 februari 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Leurhandel
Sinds 6 april 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 maart 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 februari 2019
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 6 april 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 13 februari 2019
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 13 februari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  46.190 -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 4 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug