shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.947.163
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 februari 2019
Begindatum:7 februari 2019
Naam:XPERTI
Naam in het Frans, sinds 7 februari 2019
Adres van de zetel: Rue des Visoules, Noville 15   bus 1
5310 Eghezée
Sinds 22 februari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
em@xperti.comSinds 7 februari 2019
francois@xperti.comSinds 22 februari 2023
Webadres:
www.xperti.com Sinds 22 februari 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 februari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dupont ,  François  Sinds 22 februari 2023
Bestuurder Mikolajczak ,  Eric  Sinds 22 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 maart 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 februari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 21 maart 2019
Btw 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 21 maart 2019
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 21 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug