shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0720.582.118
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 februari 2019
Begindatum:11 februari 2019
Naam:CROUSTI
Naam in het Frans, sinds 11 februari 2019
Adres van de zetel: Rue de Hollogne 91
4250 Geer
Sinds 5 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder de Marneffe ,  Alexis  Sinds 11 februari 2019
Bestuurder De Wulf ,  Baudouin  Sinds 11 februari 2019
Bestuurder Poncelet ,  Amaury  Sinds 11 februari 2019
Bestuurder Seny ,  Stanislas  Sinds 11 februari 2019
Gedelegeerd bestuurder de Marneffe ,  Alexis  Sinds 11 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 26 juli 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 maart 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  10.311  -  Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  10.391  -  Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  46.319  -  Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  46.382  -  Groothandel in aardappelproducten
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  47.210  -  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  10.311 -  Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
Sinds 26 juli 2021
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 50.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug