shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0720.615.374
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 februari 2019
Begindatum:12 februari 2019
Naam:ATELIER SELLERIE GARNISSAGE
Naam in het Frans, sinds 12 februari 2019
Adres van de zetel: Rue de Sauheid 24 Stratenplan
4032 Liège
Sinds 12 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ligotti ,  Benoît  Sinds 1 maart 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 februari 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 april 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  96.021  -  Haarverzorging
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  15.120  -  Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  77.110  -  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Sinds 1 april 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  29.320 -  Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
Sinds 3 februari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug