shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0720.676.148
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 februari 2019
Begindatum:13 februari 2019
Naam:MESSINA TERRASSEMENTS
Naam in het Frans, sinds 13 februari 2019
Afkorting: M-TERRASSEMENTS
Naam in het Frans, sinds 13 februari 2019
Adres van de zetel: Rue Joseph-Lemaire 12
4030 Liège
Sinds 13 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 13 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Messina ,  Gioacchino  Sinds 13 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Ruwbouw
Sinds 20 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 13 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 februari 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 20 februari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 februari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 13 februari 2019
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 13 februari 2019
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 13 februari 2019
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 4 november 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug