shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0720.752.065
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 februari 2019
Begindatum:14 februari 2019
Naam:Gillot et Fils
Naam in het Frans, sinds 14 februari 2019
Adres van de zetel: Rue du Château de Sainval 1
4053 Chaudfontaine
Sinds 14 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Compère ,  Monique  Sinds 14 februari 2019
Zaakvoerder (2) Gillot ,  Dominique  Sinds 14 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2019
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 1 maart 2019
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 maart 2019
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 maart 2019
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 1 maart 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 1 maart 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 14 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 maart 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 maart 2019
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 1 maart 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 maart 2019
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 1 maart 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 14 februari 2019
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 14 februari 2019
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 14 februari 2019
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 14 februari 2019
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 14 februari 2019
Btw 2008  74.104  -  Activiteiten van interieurdecorateurs
Sinds 14 februari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.390 -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug