shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0720.770.277
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 26 juni 2023
Begindatum:15 februari 2019
Naam:ANGUS
Naam in het Frans, sinds 15 februari 2019
Adres van de zetel: Rue de Wasseige 44a
4460 Grâce-Hollogne
Sinds 15 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 15 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder de Pagter ,  Isabelle  Sinds 17 mei 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Proumen ,  Léon-Pierre  Sinds 26 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 25 januari 2021
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 januari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 15 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 25 januari 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 januari 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 15 februari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug