shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0720.783.046
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 februari 2019
Begindatum:15 februari 2019
Naam:OT INVEST
Naam in het Frans, sinds 15 februari 2019
Adres van de zetel: Rue de Steppes 18A
4000 Liège
Sinds 3 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Esch ,  Tom  Sinds 15 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 maart 2019
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 13 maart 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 28 oktober 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 maart 2019
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 13 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 maart 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 maart 2019
Btw 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 maart 2019
Btw 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 15 februari 2019
Btw 2008  45.209  -  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Sinds 15 februari 2019
Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 15 februari 2019
Btw 2008  45.401  -  Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Sinds 15 februari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  45.113 -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 28 oktober 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug