shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0720.789.380
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 februari 2019
Begindatum:15 februari 2019
Naam:GLOBAL NICE FOOD
Naam in het Frans, sinds 15 februari 2019
Afkorting: GNF
Naam in het Frans, sinds 15 februari 2019
Adres van de zetel: Avenue Joseph-Prévers 29 Stratenplan  bus G4/4
4020 Liège
Extra adresinfo: Marché Couvert
Sinds 15 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Al Badaoui Sabri ,  Imad  Sinds 15 december 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 april 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 januari 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 april 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 april 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.319  -  Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
Sinds 15 februari 2019
Btw 2008  46.349  -  Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Sinds 15 februari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.112 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 4 januari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug