shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0720.807.592
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 februari 2019
Begindatum:15 februari 2019
Naam:OPTIMUM BUDGET
Naam in het Frans, sinds 15 februari 2019
Adres van de zetel: Rue Homvent 17 Stratenplan  bus 1
4420 Saint-Nicolas
Sinds 15 februari 2019
Telefoonnummer:
+32493968551 Sinds 15 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
aaehci@gmail.comSinds 15 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 15 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Nix ,  David  Sinds 15 februari 2019
Zaakvoerder Nix ,  David  Sinds 15 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 februari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 februari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".


Naar boven   Terug