shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0720.823.430
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 februari 2019
Begindatum:18 februari 2019
Naam:LIFE & SOLUTIONS
Naam in het Frans, sinds 18 februari 2019
Adres van de zetel: Rue Grétry 9
4800 Verviers
Sinds 3 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Paquay ,  Claude  Sinds 18 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 maart 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  66.220  -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 juli 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug