shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0720.823.430
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 februari 2019
Begindatum:18 februari 2019
Naam:LIFE & SOLUTIONS
Naam in het Frans, sinds 18 februari 2019
Adres van de zetel: Rue du Centre 8 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 18 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 18 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Paquay ,  Claude  Sinds 18 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug