shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0720.826.301
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 februari 2019
Begindatum:18 februari 2019
Naam:SGA LOCATION
Naam in het Frans, sinds 18 februari 2019
Adres van de zetel: Rue des Awirs(AWR) 369 Stratenplan
4400 Flémalle
Sinds 18 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 18 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Saccone ,  Arnaud  Sinds 18 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 februari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 februari 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 februari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  77.110  -  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Sinds 18 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug