shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0720.835.902
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 februari 2019
Begindatum:18 februari 2019
Naam:DEMOULIN CEDRIC
Naam in het Frans, sinds 18 februari 2019
Adres van de zetel: Rue de Oizy, M.-en-A. 69 Stratenplan
5555 Bièvre
Sinds 18 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Demoulin ,  Cédric  Sinds 18 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 18 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 februari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 18 februari 2019
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 18 februari 2019
Btw 2008  46.732  -  Groothandel in hout
Sinds 18 februari 2019
Btw 2008  47.781  -  Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen
Sinds 18 februari 2019
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 18 februari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  02.200 -  Exploitatie van bossen
Sinds 1 juni 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug