shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0720.910.235
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 februari 2019
Begindatum:19 februari 2019
Naam:id-toit
Naam in het Frans, sinds 19 februari 2019
Adres van de zetel: Trou Bouquiau 1 Stratenplan  bus B
5340 Gesves
Sinds 19 februari 2019
Telefoonnummer:
+32495796003 Sinds 19 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
idtoit.info@gmail.comSinds 19 februari 2019
Webadres:
idtoit.be Sinds 19 februari 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 19 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Trichan ,  Michaël  Sinds 19 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 5 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 19 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 maart 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 5 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 19 februari 2019
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 19 februari 2019
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 19 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 20.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug