shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0720.925.576
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 februari 2019
Begindatum:19 februari 2019
Naam:LASNE EVENTS
Naam in het Frans, sinds 19 februari 2019
Adres van de zetel: Rue Ulric Courtois 24   bus A12
4052 Chaudfontaine
Sinds 19 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Hocepied ,  Thierry  Sinds 14 mei 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 juli 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 maart 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  55.204  -  Gastenkamers
Sinds 19 februari 2019
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 19 februari 2019
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 19 februari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug