shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0720.944.580
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 februari 2019
Begindatum:20 februari 2019
Naam:Nathalie Deleu Mariotti DEVELOPMENT SCS
Naam in het Frans, sinds 20 februari 2019
Afkorting: NDM DEVELOPMENT SCS
Naam in het Frans, sinds 20 februari 2019
Commerciële Naam:NDM DEVELOPMENT SCS
Naam in het Frans, sinds 20 februari 2019
Adres van de zetel: Avenue de Beaufort 57 Stratenplan
4500 Huy
Sinds 20 februari 2019
Telefoonnummer:
+32471376098 Sinds 20 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
nath.deleu@gmail.comSinds 20 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 20 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Deleu ,  Nathalie  Sinds 20 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  71.112  -  Interieurarchitecten
Sinds 20 februari 2019
BTW 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 20 februari 2019
BTW 2008  47.599  -  Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 20 februari 2019
BTW 2008  55.203  -  Gites, vakantiewoningen en -appartementen
Sinds 20 februari 2019
BTW 2008  74.104  -  Activiteiten van interieurdecorateurs
Sinds 20 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juli
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug