shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.393.156
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2019
Begindatum:21 februari 2019
Naam:LG MONTAGE ET CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 21 februari 2019
Adres van de zetel: Rue du Rivage(MOI) 1 Stratenplan
5060 Sambreville
Sinds 21 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 21 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Lemoine ,  Geoffrey  Sinds 21 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur frigorist
Sinds 8 maart 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2019
 
Ruwbouw
Sinds 8 maart 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 8 maart 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 8 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 18 maart 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 maart 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 8 maart 2019
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 8 maart 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 8 maart 2019
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 8 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 8 maart 2019
BTW 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 8 maart 2019
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 8 maart 2019
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 8 maart 2019
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 8 maart 2019
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 8 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 18 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug