shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0721.393.156
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2019
Begindatum:21 februari 2019
Naam:LG MONTAGE ET CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 21 februari 2019
Adres van de zetel: Rue du Rivage(MOI) 1
5060 Sambreville
Sinds 21 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Lemoine ,  Geoffrey  Sinds 21 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 8 maart 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2019
 
Ruwbouw
Sinds 8 maart 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 8 maart 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 8 maart 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 maart 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 8 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 maart 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 8 maart 2019
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 8 maart 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 8 maart 2019
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 8 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 8 maart 2019
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 8 maart 2019
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 8 maart 2019
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 8 maart 2019
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 8 maart 2019
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 8 maart 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 18 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug