shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.425.325
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2019
Begindatum:21 februari 2019
Naam:M.G.I.
Naam in het Frans, sinds 21 februari 2019
Adres van de zetel: Rue du Progrès, Graide 49 Stratenplan
5555 Bièvre
Sinds 21 februari 2019
Telefoonnummer:
+32499546825 Sinds 21 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
greg_massart@hotmail.comSinds 21 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 21 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Massart ,  Grégory  Sinds 21 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 21 februari 2019
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 21 februari 2019
BTW 2008  68.202  -  Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Sinds 21 februari 2019
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 21 februari 2019
BTW 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 21 februari 2019
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 21 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug