shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.433.540
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2019
Begindatum:21 februari 2019
Naam:PROSOUDURE
Naam in het Frans, sinds 21 februari 2019
Adres van de zetel: Quai du Halage(Flh) 10 Stratenplan
4400 Flémalle
Sinds 21 februari 2019
Telefoonnummer:
+32498276441 Sinds 21 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@prosoudure.beSinds 21 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 21 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Cataldi ,  Domenica  Sinds 21 februari 2019
Zaakvoerder Oly ,  Stéphane  Sinds 21 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 maart 2019
BTW 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 maart 2019
BTW 2008  25.501  -  Smeden van metaal
Sinds 1 maart 2019
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 maart 2019
BTW 2008  25.999  -  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Sinds 1 maart 2019
BTW 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 1 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  25.110 -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug