shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0721.433.540
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2019
Begindatum:21 februari 2019
Naam:PROSOUDURE
Naam in het Frans, sinds 21 februari 2019
Adres van de zetel: Grand-Route(VER) 87
4537 Verlaine
Sinds 13 oktober 2021
Telefoonnummer:
+32498276441 Sinds 21 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@prosoudure.beSinds 21 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cataldi ,  Domenica  Sinds 11 oktober 2022
Bestuurder Oly ,  Stéphane  Sinds 11 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 maart 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 maart 2019
Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 maart 2019
Btw 2008  25.501  -  Smeden van metaal
Sinds 1 maart 2019
Btw 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 maart 2019
Btw 2008  25.999  -  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Sinds 1 maart 2019
Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 1 maart 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.110 -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug