shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.467.489
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 februari 2019
Begindatum:22 februari 2019
Naam:M & B
Naam in het Frans, sinds 22 februari 2019
Adres van de zetel: Rue Thier du Moulin 10A Stratenplan
4530 Villers-le-Bouillet
Sinds 22 februari 2019
Telefoonnummer:
+32473676613 Sinds 22 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
metb.info@gmail.comSinds 22 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Frederickx ,  Mike  Sinds 22 februari 2019
Zaakvoerder (2) Houpresse ,  Bertrand  Sinds 22 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur frigorist
Sinds 12 maart 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2019
 
Ruwbouw
Sinds 12 maart 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 12 maart 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 12 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 maart 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 12 maart 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 12 maart 2019
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 12 maart 2019
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 12 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 12 maart 2019
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 12 maart 2019
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 12 maart 2019
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 12 maart 2019
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 12 maart 2019
BTW 2008  47.527  -  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 12 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug