shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.467.786
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 februari 2019
Begindatum:22 februari 2019
Naam:Gilles FASTRE
Naam in het Frans, sinds 22 februari 2019
Adres van de zetel: Rue de la Sablière 38 Stratenplan  bus C3
4530 Villers-le-Bouillet
Sinds 22 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Fastré ,  Gilles  Sinds 22 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 6 maart 2019
BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 6 maart 2019
BTW 2008  42.911  -  Baggerwerken
Sinds 6 maart 2019
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 6 maart 2019
BTW 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 6 maart 2019
BTW 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 6 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  81.220 -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug