shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.544.396
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 2019
Begindatum:26 februari 2019
Naam:Renaud de Menten
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2019
Afkorting: Renaud de Menten
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2019
Commerciële Naam:Renaud de Menten
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2019
Adres van de zetel: Rue de Vaux 26 Stratenplan
4317 Faimes
Sinds 26 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 26 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder de Menten de Horne ,  Renaud  Sinds 26 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 1 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 maart 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 maart 2019
BTW 2008  42.211  -  Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 1 maart 2019
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 maart 2019
BTW 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 1 maart 2019
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug