shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.551.128
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 2019
Begindatum:26 februari 2019
Naam:Yiheng
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2019
Adres van de zetel: Av. du Bourg. Jean Materne(JB) 219 Stratenplan
5100 Namur
Sinds 26 februari 2019
Telefoonnummer:
0484100918 Sinds 26 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
linjingqiang1989@icloud.comSinds 26 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Lin ,  Jingqiang  Sinds 1 april 2019
Zaakvoerder (2) Lin ,  Wancheng  Sinds 26 februari 2019
Zaakvoerder (2) Ling ,  Qiang  Sinds 1 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 4 maart 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 maart 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 maart 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 4 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 15 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug