shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0721.585.374
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 2019
Begindatum:26 februari 2019
Naam:HARDEF
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2019
Adres van de zetel: Taviet 25
5503 Dinant
Sinds 26 februari 2019
Telefoonnummer:
+32475279057 Sinds 26 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
alixdellafaille@gmail.comSinds 26 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) della Faille de Leverghem ,  Alix  Sinds 26 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 maart 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 1 maart 2019
Btw 2008  31.091  -  Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Sinds 1 maart 2019
Btw 2008  55.209  -  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
Sinds 1 maart 2019
Btw 2008  93.127  -  Activiteiten van paardensportclubs
Sinds 1 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug