shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0721.629.916
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 september 2023
Begindatum:27 februari 2019
Naam:LA P'TITE SAVOIE
Naam in het Frans, sinds 27 februari 2019
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 22 februari 2024
Adres van de zetel: Rue Laurent Gilys 14
4621 Fléron
Sinds 27 februari 2019
Telefoonnummer:
042276826 Sinds 5 maart 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 27 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Tognoli ,  Mario  Sinds 27 februari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Chen ,  Yuqin  Sinds 25 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 maart 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".


Naar boven   Terug