shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.629.916
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 februari 2019
Begindatum:27 februari 2019
Naam:LA P'TITE SAVOIE
Naam in het Frans, sinds 27 februari 2019
Adres van de zetel: Rue Laurent Gilys 14 Stratenplan
4621 Fléron
Sinds 27 februari 2019
Telefoonnummer:
042276826 Sinds 5 maart 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 27 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Gérouville ,  Véronique  Sinds 27 februari 2019
Zaakvoerder Tognoli ,  Mario  Sinds 27 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 8 maart 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 8 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 8 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug