shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.643.673
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 februari 2019
Begindatum:27 februari 2019
Naam:D-VERT
Naam in het Frans, sinds 27 februari 2019
Adres van de zetel: Rue Saint-Mort 120 Stratenplan
5351 Ohey
Sinds 27 februari 2019
Telefoonnummer:
+32472618718 Sinds 27 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
dive446@hotmail.be Sinds 27 februari 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Dive ,  Florent  Sinds 27 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 11 maart 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 27 februari 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  81.300 -  Landschapsverzorging
Sinds 11 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug