shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.657.531
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 februari 2019
Begindatum:27 februari 2019
Naam:JM Motor
Naam in het Frans, sinds 27 februari 2019
Adres van de zetel: Rue de Flémalle 184 Stratenplan
4101 Seraing
Sinds 27 februari 2019
Telefoonnummer:
+32477601124 Sinds 27 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@jemeppemotor.beSinds 27 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Crenier ,  Serge  Sinds 22 april 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur Crenier ,  Serge  Sinds 22 april 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 maart 2019
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 4 maart 2019
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 4 maart 2019
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 4 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 maart 2019
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 4 maart 2019
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 4 maart 2019
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 4 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 4 maart 2019
BTW 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 4 maart 2019
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 4 maart 2019
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 4 maart 2019
BTW 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 4 maart 2019
BTW 2008  77.110  -  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Sinds 4 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug