shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.660.402
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 februari 2019
Begindatum:27 februari 2019
Naam:NICOLAS PIROTTE INFOGRAPHISTE
Naam in het Frans, sinds 27 februari 2019
Adres van de zetel: Rue de Fosses 16 Stratenplan
5150 Floreffe
Sinds 27 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
nicolas.p.graph@gmail.comSinds 27 februari 2019
Webadres:
nicolaspirotte.wordpress.com Sinds 27 februari 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 27 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Pirotte ,  Nicolas  Sinds 27 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 5 maart 2019
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 5 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug