shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.660.402
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 februari 2019
Begindatum:27 februari 2019
Naam:NICOLAS PIROTTE INFOGRAPHISTE
Naam in het Frans, sinds 27 februari 2019
Adres van de zetel: Rue de Fosses 16 Stratenplan
5150 Floreffe
Sinds 27 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
nicolas.p.graph@gmail.comSinds 27 februari 2019
Webadres:
nicolaspirotte.wordpress.com Sinds 27 februari 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 27 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Pirotte ,  Nicolas  Sinds 27 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 5 maart 2019
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 5 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug