shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0721.710.682
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 2 februari 2023
Begindatum:28 februari 2019
Naam:SFUMATO
Naam in het Frans, sinds 28 februari 2019
Adres van de zetel: Chaussée de Philippeville,Mar. 2
5660 Couvin
Sinds 28 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Antoine ,  Olivier  Sinds 28 februari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Crappe ,  Caroline  Sinds 2 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 6 maart 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 7 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 maart 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 6 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 7 maart 2019
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 7 maart 2019
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 7 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug