shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.711.078
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 februari 2019
Begindatum:28 februari 2019
Naam:SaMASZ
Naam in het Frans, sinds 28 februari 2019
Adres van de zetel: Rue des Prés 102 Stratenplan
4841 Welkenraedt
Sinds 28 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Habets ,  Andreas  Sinds 28 februari 2019
Zaakvoerder (2) Jans ,  Johannes  Sinds 28 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 maart 2019
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 21 maart 2019
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 21 maart 2019
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 21 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 maart 2019
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 21 maart 2019
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 21 maart 2019
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 21 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  45.193  -  Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 28 februari 2019
BTW 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 28 februari 2019
BTW 2008  46.610  -  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Sinds 28 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug