shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.816.491
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 maart 2019
Begindatum:4 maart 2019
Naam:ALCO
Naam in het Frans, sinds 4 maart 2019
Adres van de zetel: Avenue du Saule(RR) 8 Stratenplan
4120 Neupré
Sinds 4 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 4 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Petit ,  Constant  Sinds 4 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2019
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 6 maart 2019
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 6 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 maart 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 6 maart 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 6 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 8 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug