shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.838.663
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 maart 2019
Begindatum:4 maart 2019
Naam:DONI GARAGE AUTOMOBILE
Naam in het Frans, sinds 4 maart 2019
Adres van de zetel: Rue En Bois 65 Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 4 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Sahitaj ,  Edon  Sinds 4 maart 2019
Zaakvoerder (2) Stefano ,  Roberto  Sinds 18 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 juli 2019
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 11 juli 2019
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 11 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 4 februari 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 maart 2019
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 11 juli 2019
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 11 juli 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 11 juli 2019
BTW 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 11 juli 2019
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 april 2019
BTW 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 1 april 2019
BTW 2008  45.206  -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 1 april 2019
BTW 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 april 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  45.201 -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 4 februari 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug