shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.839.554
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 november 2019
Begindatum:4 maart 2019
Naam:"R.V.H.T."
Naam in het Frans, sinds 4 maart 2019
Adres van de zetel: Rue Saint-Remy 16 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 4 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Desmet ,  Renaud  Sinds 4 maart 2019
Zaakvoerder (2) Migeotte ,  Valérie  Sinds 4 maart 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ancion ,  François  Sinds 12 november 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Collin ,  Dominique  Sinds 12 november 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 1 april 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 1 april 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 8 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug