shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.868.159
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 maart 2019
Begindatum:5 maart 2019
Naam:Canadian Burgers City
Naam in het Frans, sinds 5 maart 2019
Afkorting: CB City
Naam in het Frans, sinds 5 maart 2019
Adres van de zetel: Rue de la Clef 12 Stratenplan  bus 2
4621 Fléron
Sinds 5 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 5 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Kajeiou ,  Mohammed  Sinds 5 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 15 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug