shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.879.047
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 maart 2019
Begindatum:5 maart 2019
Naam:Promagreen
Naam in het Frans, sinds 5 maart 2019
Adres van de zetel: Rue du Grand Champ, ZI, Nov. 18 Stratenplan
5380 Fernelmont
Sinds 5 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger de Mahieu ,  Jean-Baptiste  (0501.494.948)   Sinds 5 maart 2019
Vaste vertegenwoordiger Beghin ,  Olivier  (0845.548.604)   Sinds 5 maart 2019
Zaakvoerder (2)0501.494.948   Sinds 5 maart 2019
Zaakvoerder (2)0845.548.604   Sinds 5 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2019
 
Ruwbouw
Sinds 4 april 2019
 
Algemeen aannemer
Sinds 4 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 maart 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 4 april 2019
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 4 april 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 5 maart 2019
BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 5 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug