shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.892.509
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 maart 2019
Begindatum:5 maart 2019
Naam:Alexandre Frisée
Naam in het Frans, sinds 5 maart 2019
Adres van de zetel: Rue du Malakoff 7 Stratenplan
4650 Herve
Sinds 5 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
friseealexandre@yahoo.comSinds 4 december 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Frisée ,  Alexandre  Sinds 4 december 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur Frisée ,  Alexandre  Sinds 5 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 maart 2019
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 21 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 maart 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 21 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 5 maart 2019
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 5 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.331 -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug