shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.929.626
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 maart 2019
Begindatum:6 maart 2019
Naam:HELLOTOIT
Naam in het Frans, sinds 6 maart 2019
Adres van de zetel: Rue des Ecoles, Mesnil-St-Blaise 5 Stratenplan
5560 Houyet
Sinds 6 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Rosière ,  Julian  Sinds 6 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2019
 
Ruwbouw
Sinds 27 maart 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 27 maart 2019
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 27 maart 2019
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 27 maart 2019
 
Algemeen aannemer
Sinds 27 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 maart 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 27 maart 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 27 maart 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 27 maart 2019
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 27 maart 2019
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 27 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 6 maart 2019
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 6 maart 2019
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 6 maart 2019
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 6 maart 2019
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 6 maart 2019
BTW 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 6 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug