shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.950.511
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 maart 2019
Begindatum:7 maart 2019
Naam:VELO EVOLUTION
Naam in het Frans, sinds 7 maart 2019
Adres van de zetel: Avenue Georges-Truffaut 44 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 7 maart 2019
Telefoonnummer:
0479/972.972 Sinds 1 april 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
r.thys@kercher-thys.beSinds 1 april 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Thijs ,  Richard  Sinds 7 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2019
 
Rijwielen
Sinds 1 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2019
 
 
Toelatingen
Sectorale beroepsbekwaamheid voor rijwielen
Sinds 1 april 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  47.785  -  Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2019
BTW 2008  28.110  -  Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
Sinds 1 april 2019
BTW 2008  30.910  -  Vervaardiging van motorfietsen
Sinds 1 april 2019
BTW 2008  46.495  -  Groothandel in fietsen
Sinds 1 april 2019
BTW 2008  77.210  -  Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
Sinds 1 april 2019
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 april 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  47.785 -  Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug