shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0721.988.519
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 december 2021
Begindatum:7 maart 2019
Naam:4 INVEST
Naam in het Frans, sinds 7 maart 2019
Adres van de zetel: Rue de Bruxelles 122
4340 Awans
Sinds 7 maart 2019
Telefoonnummer:
+32475736363 Sinds 7 maart 2019
+32493888235 Sinds 7 maart 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
rizlene.nachet@gmail.comSinds 7 maart 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Nachet ,  Rizlane  Sinds 7 maart 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Nihon ,  Bryan  Sinds 20 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 april 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 april 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 april 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 7 maart 2019
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 7 maart 2019
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 7 maart 2019
Btw 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 7 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug