shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.995.150
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 maart 2019
Begindatum:8 maart 2019
Naam:I&G Rénovation-Façades
Naam in het Frans, sinds 8 maart 2019
Adres van de zetel: Rue des Pervenches 8 Stratenplan
4100 Seraing
Sinds 8 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Yürük ,  Ismaïl  Sinds 8 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 oktober 2019
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 18 december 2019
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 25 maart 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 18 december 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 3 juni 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 maart 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 18 december 2019
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 25 maart 2019
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 18 december 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 maart 2019
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 8 maart 2019
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 8 maart 2019
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 8 maart 2019
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 8 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.992 -  Gevelreiniging
Sinds 3 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug