shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.564.183
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 maart 2019
Begindatum:8 maart 2019
Naam:ALSEO
Naam in het Frans, sinds 8 maart 2019
Adres van de zetel: Rue de la Casmaterie 10 Stratenplan
4050 Chaudfontaine
Sinds 8 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
info@alseo.be Sinds 26 september 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 september 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Beckers ,  Thomas  Sinds 26 september 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 8 maart 2019
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 8 maart 2019
BTW 2008  58.190  -  Overige uitgeverijen
Sinds 8 maart 2019
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 8 maart 2019
BTW 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 8 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug