shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.569.430
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 maart 2019
Begindatum:8 maart 2019
Naam:OPTIPRODATA
Naam in het Frans, sinds 8 maart 2019
Adres van de zetel: Rue Belle-Vue, C.-W. 14 Stratenplan
5380 Fernelmont
Sinds 8 maart 2019
Telefoonnummer:
+32476508254 Sinds 8 maart 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
mariefiv@yahoo.frSinds 8 maart 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Fivet ,  Marie-Pierre  Sinds 8 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 13 maart 2019
BTW 2008  47.715  -  Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 maart 2019
BTW 2008  47.716  -  Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
Sinds 13 maart 2019
BTW 2008  47.791  -  Detailhandel in antiquiteiten in winkels
Sinds 13 maart 2019
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 13 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug